Ogrodzenia
  • Galeria
  • Cennik
  • Montaz
Montaż ogrodzeń pełnych z systemu Exclusive

glowna

Montaż ogrodzeń pełnych z systemu Exclusive nie powinien sprawić trudności. Można go wykonać samodzielnie bez pomocy fachowców. Poniżej zamieszczamy szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji tego typu ogrodzeń.

 

 

 Pobierz instrukcję na swój komputer

 

 

W skład zestawu narzędzi wchodzą:

- szpadel,

- piłka ręczna ( brzeszczot ),

- wkrętarka,narzdzia1

- wkrętak,

- poziomnica z pionem,

- poziomiczka zawieszana na sznurku,

- młotek gumowy,

- sznurek,

- miara,

I. Przygotowanie terenu:

przygotowanie-terenu- usuąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia (Rys. 2)

- w miarę potrzeby wykonać podmurówkę

- dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

 

II. Wytyczanie:

- Oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np.betonu) – Rys. 3;

- Jeżeli ogrodzenie musi by załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długoci 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą by oddalone od siebie o 100cm)

- Wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnocią modułu ogrodzenia (jeśli to nie jest możliwe sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)

- Sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia. (Rys. 4)

- Wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia. Rys.5

wytyczanie-terenu1wytyczanie-terenu2wytyczanie-terenu3

III. Montaż słupków wkopywanych w grunt z użyciem betonu:

- Wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależnoci od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) (Rys.6 i 7). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm (Rys. 8).

montaz5montaz6montaz7

IV. Stabilizacja słupków:

- ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamań

- po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej gruboci), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii, (Rys 9)

- Ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka) – Rys 10, a następnie wypełni wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo umieszczenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka. ( Rys.11,12 )

montaz8montaz9montaz10montaz11

V. Montaż słupków z użyciem tulei ziemnej (trzpienia):


- Postępować zgodnie z punktami I i II.
- W przygotowanym uprzednio do montażu miejscu należy ręcznie wbić w grunt tulej ziemną (trzpień). Rys. 13
- Tak przygotowaną tulej, pozycjonujemy z użyciem poziomnicy. Rys. 14

montaz-trzpienia1montaz-trzpienia2


- Następnie, wbijamy tulej w grunt z użyciem młotka. (do pomocy można wykorzystać drugą osobę, która zapobiegnie ewentualnemu przekrzywieniu tulei. - Rys. 15 )
- W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w tulei ziemnej zgodnie z Rys. 16

montaz-trzpienia3montaz-trzpienia4


montaz-trzpienia6montaz-trzpienia5- Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystającą ponad grunt część tulei zgodnie z rozstawem otworów i za pomoc blacho wkrętów przymocować słupek do tulei. Rys 17

 

 

Rys.18 przedstawia przekrój właściwego montażu słupka i tulei ziemnej.

 

 

 

VI. Montaż słupków z użyciem kotwy mocującej:

- Postpować zgodnie z punktami I i II.
- W przygotowanym do montażu miejscu, należy przyłożyć kotwę i odznaczy na podłożu miejsca wiercenia otworów.
- W oznaczonych poprzednio miejscach wywiercić za pomocż wiertarki udarowej otwory pod kołki rozporowe. Rys. 20
- W przygotowanych otworach umiecić kołki rozporowe.
- Przyłożyć kotwę i za pomocą śrub przykręcić kotwę do podłoża. Rys.21

montaz-kotwy1montaz-kotwy2montaz-kotwy3


- W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w kotwie
mocującej zgodnie z rysunkiem Rys.22
- Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystająca ponad grunt część kotwy zgodnie z rozstawem otworów i za pomoc blacho wkrętów przymocować słupek do kotwy Rys 23
- Rys. 24 przedstawia przekrój właściwego montaźu słupka i kotwy.

montaz-kotwy4montaz-kotwy5montaz-kotwy6

 

VII. Rozmierzanie wysokości słupków w przypadku spadków terenu:

UWAGA: W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o zwrócenie się z pytaniami do sprzedawcy, który doradzi Państwu najlepsze rozwiązanie powstałego problemu.

 

1) spadek jednostajny

- przy małej różnicy poziomów (do 15 cm) można wykonać ogrodzenie w poziomie lub ustalić tylko jeden uskok w połowie długości (wielkość uskoku jest równa połowie różnicy poziomów – A ) Rys. 25 i 26

zdj33zdj34

- przy różnicy poziomów powyżej 15 cm uskoki należy rozmieścić równomiernie na każdym słupku; jeżeli uskoki te są mniejsze od 4 cm zaleca się wykonać uskok co kilka słupków (tak aby jego wielkość mieściła się w granicach 3 do 15 cm) – Rys. 27 i 28

zdj35zdj36

 

2) spadek niejednostajny:

- przed przystąpieniem do wykonania ogrodzenia należy, w miarę możliwości, zniwelować większe nierówności terenu, tak aby spadki były łagodne

- uskoki górnego poziomu słupków należy rozmieścić tak, aby segment ogrodzenia zamocowany na wyższym słupku blisko gruntu nie wystawał poza górną krawędź słupka niższego (w przypadku dużych uskoków należy zamówić słupki o większej długości) Rys.29

zdj37

 

3) lokalne nierówności terenu

- dla ułatwienia montażu ogrodzenia zaleca się zniwelowanie lokalnych nierównoci terenu

 

VIII. Instrukcja montażu ogrodzenia typu parawanowo-ażurowego.

 

1) każdy karton zawiera-Rys. 30:

 

zdj1

- 12 paneli ( A )
- 3 poprzeczki mocujące ( C )
- 7 ceowników ( B, B1, B2 )
- 6 łączników ( D, D1, D2 )
- kratka ( E )
- wkręty montażowe

- klej

 

2) montaż paneli:

zdj2

 

Panele układamy zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 31.

 

3) Poprzeczka mocująca dolna:

 

Do poprzeczki mocującej ( C ), przykręcamy ceownik B1 używając wkrętów montażowych w odległości co 20 cm. – Rys. 32.

azurow

 

zdj4

UWAGA: Należy zwrócić uwagę aby ceownik B1 był wysunięty poza krawędź listwy mocującej C o odległość W równą grubości ścianki łącznika D/D1 –  Rys. 32a

 

 

4) montaż poprzeczki dolnej do słupa:

 

Zgodnie z osią symetrii słupka i w odległości 5 cm od podłoża mocujemy dolny łącznik sekcji (D ) ze słupkiem. Postępujemy podobnie w przypadku słupka drugiego, zachowując odpowiednie odległości oraz poziom - Rys. 33.
Następnie umieszczamy w łącznikach ( D ) wcześniej przygotowaną poprzeczkę dolną. Rys. 34

 

zdj5zdj6
 
5) montaż ceowników do słupków:
zdj7
 
Z zachowaniem osi symetrii i prostopadle do zamocowanej uprzednio poprzeczki mocującej przykręcamy do słupka za pomocą 6
 
wkrętów montażowych ceownik oznaczony jako ( B ). Zalecana odległość pomiędzy wkrętami wynosi 20 cm - Rys. 35
 
 
 
 
 
6) montaż paneli w przygotowanym stelażu:
zdj8
 
 
Przygotowane uprzednio panele, podpunkt 2, umieszczamy w zamocowanym na łupkach stelażu. Rys 36.
 
 
 
7) montaż łączników sekcji:
 
Na panele nasuwamy od góry ceownik B1 zgodnie z rysunkiem 36
Za pomocą wkrętów montażowych montujemy środkowy łącznik sekcji (D) ze słupkiem bezpośrednio nad górną krawędzią ceownika ( B1 ). Zachować należy oś symetrii zamontowanych wcześniej elementów. Rys.38
Czynność powtarzamy także dla drugiego słupka z zachowaniem poziomu ( sprawdzamy poziomnicą ).
Następnie w tak przygotowanych łącznikach umieszczamy listwę mocująca C wraz z ceownikiem D1 zgodnie z rysunkiem 39

Uwaga: W celu wzmocnienia konstrukcji można zastosować klej do połączenia ceownika B1 ( montowanego w podpunkcie 6 ) z listwą wzmacniającą C
 
zdj9zdj10zdj11
 
 
8) montaż górnych ceowników do słupka:zdj12
 
Z zachowaniem dotychczasowej osi symetrii i prostopadle do zamocowanych poprzednio elementów, przykręcamy do słupka za pomocą wkrętów montażowych ceownik oznaczony jako B2. Zalecana odległość pomiędzy wkrętami wynosi około 20 cm.
Powyższą czynność powtarzamy także drugiego słupka.Rys. 40
 
 
 
9) montaż kratki:
 
W przygotowane poprzednio z użyciem ceowników prowadnice wkładamy kratkę jak na rysunku 41.
Następnie na górną krawędź kratki nakładamy ceownik B1. Rys. 42
 
zdj11zdj13
 
10) montaż górnych łączników oraz górnej poprzeczki wzmacniającej:
zdj140
 
 
Po zainstalowaniu kratki i ceownika , za pomocą wkrętów montażowych montujemy górny łącznik sekcji ( D 2 ) ze słupkiem bezpośrednio nad ceownikiem ( B 1 ) montowanym w podpunkcie 9. - Rys. 43.
Kolejnym krokiem jest montaż górnej poprzeczki wzmacniającej ( C ) do słupków za pomocą przygotowanych poprzednio łączników. Rys 43
 
 
 
Uwaga: W celu wzmocnienia konstrukcji można zastosować klej do połączenia ceownika B1 ( montowanego w podpunkcie 9 ) z listwą wzmacniającą C
 
 
zdj15
11) montaż górnej poprzeczki mocującej oraz czapeczek ozdobnych:
 
 
 
 
W przypadku użycia słupków produkowanych przez Royal Europa, za pomocą kleju mocujemy czapeczki ozdobne – Rys. 44
 
 

IX. Konserwacja

Konserwacja ogranicza sie do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką.

 

Notice: Undefined variable: url in /home/www/ogrodzenia.pl/data/www/ogrodzeniaplastikowe.pl/modules/mod_jflanguageselection/helper.php on line 201

Notice: Undefined variable: url in /home/www/ogrodzenia.pl/data/www/ogrodzeniaplastikowe.pl/modules/mod_jflanguageselection/helper.php on line 201

Notice: Undefined variable: url in /home/www/ogrodzenia.pl/data/www/ogrodzeniaplastikowe.pl/modules/mod_jflanguageselection/helper.php on line 201

Notice: Undefined variable: url in /home/www/ogrodzenia.pl/data/www/ogrodzeniaplastikowe.pl/modules/mod_jflanguageselection/helper.php on line 201
Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)

www.ogrodzeniaplastikowe.pl ®
Ogrodzenia o niebo lepsze!

 

 

 

 

Ogrodzenia oraz sztachety pcv z tworzywa sztucznego oraz ogrodzenia pcv i sztachetki pcv z plastiku
Strona prezentuje ofertę polskiego producenta ogrodzeń plastikowych. Sztachety pcv, które oferuje producent ogrodzeń są produkowane z najwyższej jakości materiałów.

inne sformułowania to: sztahety, sztahyty, sztachyty, szthety, sztchety, szthyty, sztchety, szthetki, szthytki, sztachetki pcv, sztachytki, balaski, klapki, klepk, deski plastikowe


Obsługujemy klientów z województw: wielkopolskiego (Ogrodzenia Poznań, Kalisz, Warszawa) podlaskiego mazowieckiego Warszawy ponadto Katowice i okolice :)

Nasze ogrodzenia można spotkać w następujących lokalizacjach:

Szczecin, Słupsk, Gdańsk, Gdynia, Sopot (trójmiasto), Bydgoszcz, Toruń, Warszawa, Piotrków Trybunalski, Wrocław, Kraków, Kęty

Ciekawe sztachety pcv plastikowe, przedstawiane przez producenta sztachet i ogrodzeń z plastiku. Produkowane tam Sztachety pcv są jednymi z najlepszych w kraju, a ich producent sztachet pcv jest jednym z najbardziej znanych producentów sztachet pcv w naszym kraju.

Dlatego z dumą przedstawiamy Państwu ogrodzenia pcv (plastikowe) składające się z modułów jak również sztachety ogrodzeniowe, pozwalające na budowę ogrodzeń pcv (plastikowych) tak na działce, jak i również wokół domów.

 Ogrodzenia plastikowe nadają się również na balkony, tarasy, działki oraz do odgrodzenia się przy domkach letniskowych. Ogrodzenia PCV (plastikowe) posiadają wiele zalet oraz ogromną przewagę nad standardowymi systemami ogrodzeniowymi. Jaką? Otóż ogrodzeń plastikowych (PCV) nie trzeba odświeżać, ponieważ nie butwieją, nie trzeba ich malować, co powoduje, że są bardzo tanie w eksploatacji. Są wyjątkowo odporne na czynniki zewnętrzne i całkowicie odporne na działanie wody. Nasze ogrodzenia plastikowe

 

Ogrodzenia plastikowe, stały coraz popularniejsze również w naszym kraju. Dotychczas kupowano głownie za granicą, a jedynie nieliczni budowali z nich płoty plastikowe do ogrodzenia swych domów.  Produkowane są z PCV - materiał ten charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na czynniki atmosferyczne. Jest idealny do produkcji sztachety na płot zwłaszcza plastykowy :).

O ile tradycyjne płoty wykonane z drewna lub metalu wymagają systematycznej konserwacji , o tyle ogrodzenia plastikowe po prostu stawiamy i nie musimy się już niczym martwić. Malowanie sztachet czy malowanie płotu odchodzi już do lamusa - teraz wystarczy zamontować sztachety z plastyku i koniec z problemami.

Plastik przede wszystkim nie gnije i nie poddaje się szkodnikom takim jak korniki, w przeciwieństwie do metalu nie ulega również korozji. Można je również stosować jako ogrodzenia balkonowe co dodatkowo podnosi ich wartość.

Dodatkowo, dzięki odpowiedniej konstrukcji zachowuje pełną sztywność, dzięki czemu nie przechyla się ani nie ugina w czasie wiatru.

Sztachetę plastikową trudno złamać, nawet niejednokrotnie trudniej niż drewnianą.

Ogrodzenia plastikowe są też doskonałymi izolatorami hałasu, sztachety PCV są więc doskonałą alternatywą dla domów, których mieszkańcy są na hałas narażeni np. w wyniku bezpośredniego sąsiedztwa ruchliwej ulicy.

 

 


Ostatnio znalezione: